Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

CẦU NGUYỆN TRƯỚC CHUYẾN ĐI| PRAYER BEFORE STARTING ON A JOURNEY

#0083
By Công giáo

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH| PRAYER FOR A FAMILY

#0082
By Công giáoKINH THIẾU NHI CẦU CHO CHA MẸ| PRAYER OF A SON OR A DAUGHTER

#0081
By Công giáoKINH DÂNG CON| PARENTS' PRAYER FOR THEIR CHILDREN

#0080
By Công giáoKINH CẦU ĐỨC BÀ| LITANY OF THE BLESSED VIRGIN MARY

#0079
By Công giáoThứ Ba, 1 tháng 3, 2022

CÁC KINH CẦU CÙNG THÁNH GIUSE| PRAYERS TO SAINT JOSEPH

#0078
By Công giáoKINH TRƯỚC BỮA ĂN| GRACE BEFORE MEALS

#0077
By Công giáoA LOVER’S PRAYER

#0076
By UnknownKINH KÍNH THÁNH MARTIN DE PORRES| PRAYER TO ST MARTIN DE PORRES

#0075
By Công giáo


CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ| ETERNAL REST PRAYER FOR THE DEAD

#0074
By Công giáoKINH XIN ƠN CHẾT LÀNH| ACCEPTANCE OF DEATH

#0073
By Công giáoKINH CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN| PRAYER IN TIME OF SICKNESS

#0072
By Công giáoKINH NGUYỆN XIN THA NHỮNG TỘI THIẾU XÓT HẰNG NGÀY| PRAYER FOR DAILY NEGLECTS

#0071
By Công giáoKINH HOÀ BÌNH| PEACE PRAYER OF ST. FRANCIS OF ASSISI

#0070
By Công giáo

KINH SÁNG SOI| PRAYER FOR ENLIGHTENMENT

#0069
By Công giáoKINH CẦU CÙNG THIÊN THẦN BẢN MỆNH| PRAYER TO ONE’S GUARDIAN ANGEL

#0068
By Công giáoKINH TRUYỀN TIN| ANGELUS

#0067
By Công giáoKINH MÂN CÔI| PRAYERS OF THE ROSARY

#0066
By Công giáoKINH LẠY NỮ VƯƠNG| HAIL, HOLY QUEEN, THE SALVE REGINA

#0065
By Công giáoKINH HÃY NHỚ| MEMORARE

#0065
By Công giáoKINH LẠY LINH HỒN CHÚA KITÔ| ANIMA CHRISTI

#0064
By Công giáoKINH ĂN NĂN TỘI| ACT OF CONTRITION

#0063
By Công giáoKINH CÁO MÌNH| I CONFESS TO YOU

#0062
By Công giáoKINH TIN - CẬY - MẾN| ACT OF FAITH, HOPE, AND LOVE

 #0061
By Công giáoKINH TIN KÍNH CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ| APOSTLES' CREED

#0060
By Công giáo